Pravidla a podmínky

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tyto webové stránky provozuje www.Niecesw.store Termíny “my”, “nás” a “náš” na celém webu odkazují na www.Niecesw.store nabízí tento web včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto webu. , vy, uživatel, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem čehokoli od nás se zapojujete do naší “Služby” a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (“Podmínky služby”, “Podmínky”), včetně dodatečných podmínek uvedených v tento dokument a/nebo dostupný prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale nejen, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, prodejci a/nebo přispěvateli k obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby.  Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby.  Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby.  Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Veškeré nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu také podléhají Smluvním podmínkám.  Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli přečíst na této stránce.  Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách.  Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce.  Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste plnoletí v zemi svého bydliště nebo že jste plnoletí v zemi svého bydliště, a že jste souhlasili s tím, aby kterýkoli z vašich nezletilých mohl používat tento web.
Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a používáním Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení Služeb.

ČÁST 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenos přes různé sítě;  a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům sítě nebo spojovacích zařízení.  Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na této webové stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální.  Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro přijímání jakýchkoli rozhodnutí bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnými zdroji informací.  Jakékoli spoléhání se na materiály na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat některé historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro informační účely.  Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách.  Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – SERVIS A ÚPRAVY CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webové stránky.  Tyto produkty nebo služby mohou být omezené co do množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a fotografie našich produktů, které se objevují v obchodě.  Nemůžeme zaručit, že barevné zobrazení jakéhokoli monitoru počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci.  Toto právo můžeme uplatnit v jednotlivých případech. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme.  Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle našeho výhradního uvážení.  Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu.  Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny případné chyby ve Službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou u nás.  Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku.  Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou.  V případě, že provedeme změnu nebo zrušení vaší objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové adresy a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého při objednávce.  Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, o kterých se domníváme, že je zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu.  Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další informace naleznete v našich Zásadách vrácení.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme a nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení jakéhokoli druhu.  Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití jakýchkoli volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webových stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení. Měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými dodavateli třetích stran, a souhlasíte s nimi.
V budoucnu můžeme prostřednictvím webových stránek také nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně poskytování nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby se také řídí těmito smluvními podmínkami.

ODDÍL 8 – ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiál třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny.  Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakýkoli materiál nebo webové stránky třetích stran nebo za jakýkoli jiný materiál, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo újmy související s vaším nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti se stránkami třetích stran.  Před zahájením jakékoli transakce si prosím pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a pochopte je.  Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité příspěvky (například příspěvky do soutěže) nebo bez naší žádosti, zašlete nám kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak ( společně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete.  Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů;  (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky;  nebo (3) odpovědět na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat jakýkoli obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli webové stránky nebo tyto Podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál nebo obsahovat počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky.  Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů.  Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které zveřejníte, a jejich správnost.  Nepřebíráme žádnou odpovědnost a neneseme odpovědnost za žádné komentáře zveřejněné vámi nebo třetími stranami.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu podléhá našim Zásadám ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Příležitostně se na našich stránkách nebo ve službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti.  Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po zadání objednávky).
Nepřijímáme žádný závazek aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.  Žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace použité na Službu nebo jakoukoli související webovou stránku by nemělo naznačovat, že všechny informace o Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách poskytování služeb nesmíte používat stránku ani její obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) navádění ostatních, aby se zapojili do jakékoli nezákonné činnosti nebo se na ní podíleli;  (c) porušovat jakékoli místní nebo mezinárodní právo, pravidlo, zákon nebo nařízení;  (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob;  (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, diskreditovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení;  f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný škodlivý kód, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související stránky, jiných stránek nebo internetu;  (h) shromažďování nebo sledování osobních údajů o druhých;  (i) pro spamování, phishing, farmacii, pavouky, procházení nebo škrábání pod záminkou;  j) pro jakýkoli neslušný nebo nemorální účel;  nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.  nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu.  Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.  nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK;  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání našich služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby poskytovány, jsou (kromě případů, které jsme výslovně poskytli) k použití poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných. včetně jakýchkoli implicitních záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
převedeny nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím Webu, a to i poté, co byli informováni o jejich možnostech. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance odškodníte, budete je bránit a chránit před jakýmkoli nárokem nebo žádostí, včetně zákonných poplatků za právní zastoupení. , vytvořené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které zahrnují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek služby, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby budou nadále platit, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby nebo že již nepoužíváte naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku neuspějete nebo pokud budeme mít podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně;  a/nebo vám proto může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakákoli pravidla nebo provozní pravidla zveřejněná námi na této stránce nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. ať už ústně nebo písemně mezi vámi a námi (včetně, bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nesmí být vykládány v neprospěch autora.

ODDÍL 18 – PLATNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, na základě kterých vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s německým právem.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách.  Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo Službám po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE Máte-

li dotazy týkající se Podmínek, kontaktujte nás na adrese  service.center.1@outlook.com .

Zákazníkům bude účtována doprava pouze jednou (včetně vrácení);  Spotřebiteli nebude účtován poplatek za opětovné naskladnění za vrácení produktu.
Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností