Naudojimo sąlygos

Pagrindinė informacija

Šią svetainę valdo www.anutab.com. Visoje šioje svetainėje terminai „mes“, „mūsų“ ir „mūsų“ reiškia svetainę www.anutab.com, kuri teikia šią svetainę, įskaitant visą šioje svetainėje prieinamą informaciją, įrankius ir paslaugas. , jūs, kaip vartotojas, turite sutikti su čia išdėstytomis sąlygomis.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugos“ ir sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų („Sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant šį dokumentą ir (arba) naudodamiesi nuorodų prieiga. Naudojimo sąlygos taikomos visiems šios svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naršykles, paslaugų teikėjus, klientus, tiekėjus ir (arba) turinio kūrėjus.

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią šios svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. JEI NESUTINKATE SU VISIOMIS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS, GALITE NEPASIEKTI PRIE SVETAINĖS AR NAUDOTI PASLAUGOMIS. Jei šios naudojimo sąlygos yra pasiūlymas, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis naudojimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos taisyklės ir sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, modifikuoti ar pakeisti bet kurią šių naudojimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis šia svetaine arba prieiga prie šios svetainės paskelbus pakeitimus reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis sąlygomis patvirtinate, kad esate arba sulaukėte pilnametystės savo gyvenamojoje šalyje ir sutinkate, kad nepilnamečiai naudotųsi šia svetaine.
Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais ir negalite naudotis Paslaugomis pažeisdami bet kokius savo jurisdikcijos įstatymus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Draudžiama platinti kirminus, virusus ar destruktyvų kodą.
Pažeidus ar pažeidus bet kurią sąlygą, paslauga bus nedelsiant nutraukta.

2 Dalis – Bendrosios sąlygos

Pasiliekame teisę dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu atsisakyti paslaugos.
Jūs pripažįstate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduodamas nešifruotas ir gali apimti (a) perdavimą įvairiais tinklais ir b) tinklo ar prijungto įrenginio techninių reikalavimų pritaikymus ir pakeitimus. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota, kai ji keliauja per tinklą.
Jūs sutinkate be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo neatkurti, neatgaminti, neatgaminti, neparduoti, neplatinti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nesinaudoti Paslauga ar jokiu kontaktu, esančiu svetainėje, kurioje teikiama Paslauga.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės skirtos tik patogumui ir neriboja ar kitaip neįtakoja šių sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, neišsami ar pasenusi. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendriems informaciniams tikslams ir neturėtų būti remiamasi ar naudojama kaip pagrindas priimant bet kokį sprendimą, neatsižvelgiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar atnaujintus informacijos šaltinius. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje pateikta medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik informaciniais tikslais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingi už mūsų svetainės pakeitimų stebėjimą.

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ KEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali keistis be įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.
Mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugų teikimo pakeitimus, kainų pokyčius, sustabdymą ar nutraukimą.

5 dalis. Produkto prieinamumas

GY paslaugos (jei taikoma)

Kai kurie produktai ar paslaugos yra prieinami tik internetu per šią svetainę. Šie produktai ar paslaugos gali būti prieinami ribotu kiekiu ir gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Dėjome visas pastangas, kad mūsų prekių spalvos ir nuotraukos parduotuvėje būtų kuo tikslesnės. Negalime garantuoti, kad bet kurio kompiuterio monitoriaus spalvotas ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, parduoti savo produktus ar paslaugas bet kuriam asmeniui, geografinei vietovei ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti tam tikromis aplinkybėmis. Pasiliekame teisę apriboti siūlomų produktų ar paslaugų skaičių. Visi gaminių aprašymai arba produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo ir mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Jei draudžiama, bet koks produktų ar paslaugų pasiūlymas šioje svetainėje yra negaliojantis.
Negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugų klaidos bus ištaisytos.

6 skyrius. Atsiskaitymo informacija ir sąskaitų faktūrų tikslumas

Pasiliekame teisę atmesti bet kokį mums pateiktą užsakymą. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti pirkinių skaičių vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus į tą pačią kliento sąskaitą arba kredito kortelę, ir (arba) užsakymus naudojant tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime arba atšauksime jūsų užsakymą, galime bandyti jus informuoti el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu pateikdami užsakymą. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikė perpardavėjai, platintojai ar perpardavėjai.

Sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir atsiskaitymo informaciją apie visus pirkinius iš mūsų parduotuvės. Sutinkate atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą, kredito kortelės numerį ir galiojimo datą, kad galėtume apdoroti jūsų operaciją ir prireikus susisiekti su jumis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. mūsų grąžinimo politiką.

7 skyrius. Tinkamas turtas

Galime suteikti prieigą prie trečiųjų šalių įrenginių, kurių nestebime ir negalime valdyti ar įdiegti.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokios garantijos, pareiškimo ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes atsisakome bet kokios atsakomybės, kylančios dėl pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo arba susijusių su jais.
Naudodami bet kokius pasirenkamus įrankius, pateiktus šioje svetainėje, rizikuojate ir savo nuožiūra. Įsitikinkite, kad suprantate ir sutinkate su atitinkamo trečiosios šalies tiekėjo pateiktos įrangos sąlygomis.
Ateityje Svetainėje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų (įskaitant naujų įrankių ir išteklių siūlymą). Šios sąlygos taip pat taikomos šioms naujoms paslaugoms ir (arba) paslaugoms.

8 skyrius. Nuorodos į trečiąsias šalis A

Kai kuris turinys, produktai ir paslaugos, siūlomos per mūsų Paslaugas, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už jo turinio ar tikslumo išnagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar sužalojimus, susijusius su bet kokių prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš sudarydami bet kokį sandorį, atidžiai perskaitykite ir supraskite trečiųjų šalių politiką ir praktiką. Bet kokie skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti adresuojami trečiajai šaliai.

9 skyrius. Vartotojų komentarai, atsiliepimai ir kiti pareiškimai

Pateikite idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, dizainą ar kitą medžiagą internetu, el. paštu arba paštu, jei siunčiate tam tikrą medžiagą (pvz., pasiūlymus) su mūsų prašymu arba be jo v.

Priešingu atveju jūs (bendrai vadinami „Komentarai“) sutinkate, kad bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, atgaminti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokius komentarus, kuriuos mums pateikiate bet kurioje laikmenoje. Mes esame ir nebūsime įpareigoti (1) komentarus laikyti konfidencialiais, (2) kompensuoti už bet kokias pastabas arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Savo nuožiūra galime stebėti, redaguoti arba pašalinti bet kokį turinį, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinės nuosavybės teises, tačiau nėra įsipareigojimo juos pašalinti. šias naudojimo sąlygas.
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose negali būti šmeižikiškos ar kitos neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu ar kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl komentarų šaltinio. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius paskelbtus komentarus ir jų tikslumą. Mes nesame atsakingi už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

10 skyrius – Asmens duomenys

Dalijimąsi asmenine informacija per parduotuvę reglamentuoja mūsų duomenų apsaugos politika.

11 skyrius – Klaidos, netikslumai ir praleidimai

Retkarčiais mūsų svetainėje ar mūsų Paslaugose gali būti spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, pristatymo terminais ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę taisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus ir keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus be įspėjimo (įskaitant užsakymo pateikimą), jei informacija apie Paslaugas ar susijusias svetaines yra netiksli.
Išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar taisyti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant informaciją apie kainas, bet tuo neapsiribojant. Bet koks konkretus Paslaugoms arba Susietoms svetainėms taikomas atnaujinimas ar atnaujinimo data nereiškia, kad visa informacija apie Paslaugas ar Susietas svetaines buvo pakeista arba atnaujinta.

12 skyrius – Draudžiamas naudojimas

Išskyrus atvejus, kai šiose sąlygose nurodyta kitaip, negalite naudoti šios svetainės ar jos turinio: (a) jokiais neteisėtais tikslais; (b) skatinti kitus užsiimti neteisėta veikla arba ja; (c) pažeisti bet kokius vietinius ar tarptautinius įstatymus, taisyklę, statutą ar reglamentą; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, išnaudoti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti; f) melagingos ar klaidinančios informacijos pateikimas; (g) įkelti arba perduoti virusus ar kitą kenkėjišką kodą, kuris gali būti išnaudojamas arba išnaudojamas bet kokiu būdu, kuris paveiktų Paslaugas ar bet kurią susietą svetainę, kitą svetainę ar funkcionalumą ar interneto veikimą; (h) rinkti arba sekti asmeninę informaciją apie kitus; i) šiukšlių siuntimas, sukčiavimas, ambulatorijos, voratinklis, nuskaitymas arba išsekimas; j) dėl bet kokių nepadorių ar amoralių tikslų; (k) Paslaugų ar susijusių svetainių, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijų trikdymas arba apėjimas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl Draudžiamo naudojimo taisyklių pažeidimo. (k) trukdyti ar apeiti Paslaugų ar susijusių svetainių, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl Draudžiamo naudojimo taisyklių pažeidimo. (k) Paslaugos arba susijusios svetainės, kitos svetainės arba interneto sauga

Intervencija arba sausgyslių apėjimas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl Draudžiamo naudojimo taisyklių pažeidimo.

13 skyrius. Garantijos pareiškimas; Atsakomybės apribojimas

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad naudositės mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad naudojant Paslaugas gauti rezultatai yra tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad mes galime retkarčiais pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudojatės Paslaugomis arba negalėsite jomis naudotis savo pačių rizika. Paslauga ir visi per Paslaugą jums teikiami produktai ir paslaugos (išskyrus tuos, kuriuos aiškiai pateikiame) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip yra“, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų, tiesioginių ar numanomų. Apima numanomas perkamumo, tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas arba sąlygas.
gali būti perduodami ar kitaip padaryti prieinami per svetainę, net ir informavus jus apie savo pasirinkimą. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, mūsų atsakomybė tokiose valstybėse ar jurisdikcijose yra apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 skirsnis – Kompensacija

Jūs sutinkate atlyginti bet kokią pretenziją ar reikalavimą, įskaitant teisėtus advokatus, trečiųjų šalių patirtas išlaidas, susijusias su šių Naudojimosi sąlygų ar jose nurodytų dokumentų pažeidimu arba įstatymų ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimu.

15 skyrius. Rinkimai

Nustačius, kad kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, ta nuostata bus vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių naudojimo sąlygų, pavyzdžiui, nuostata neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui ir įvykdymui.

16 skyrius. Nutraukimas

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai iki nutraukimo datos išlieka galioti pasibaigus šiai Sutarčiai.
Šios naudojimo sąlygos galios tol, kol jūs arba mes jas nutrauksite. Jūs galite bet kada nutraukti šias naudojimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba nustoti naudotis mūsų svetaine.
Jei, mūsų nuomone, jums nepavyko arba įtariate, kad nesilaikėte kokios nors šių Naudojimosi sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes galime bet kada nutraukti šią Sutartį be įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas. Iki nutraukimo datos imtinai ir (arba) gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar jų dalių).

17 skirsnis – visa sutartis

Jei nesinaudojama ar neįgyvendinama bet kokia šių Naudojimosi sąlygų teisė ar nuostata, tai nereiškia, kad bus atsisakyta šios teisės ar nuostatos.
Šios naudojimo sąlygos ir visos taisyklės ar taisyklės, kurias skelbiame šioje svetainėje arba susijusios su Paslaugomis, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir pakeičia bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus. žodžiu arba raštu. tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes naudojimo sąlygų versijas).
Šių bendrųjų sąlygų aiškinimo nesusipratimai negali būti interpretuojami autoriaus nenaudai.

18 skirsnis – Taikanti teisė

Šios naudojimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame jums paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Vokietijos teisę.

19 skiltis – Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių naudojimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Tai yra jūsų atsakomybė prieš sistemą

Patikrinkite mūsų svetainę dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslaugomis arba prieiga prie jų po bet kokių šių naudojimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 skyrius. Kontaktinė informacija Jei turite klausimų apie šią politiką, susisiekite su mumis adresu service.center.1@outlook.com

Turi būti siunčiamas el. pašto adresu.

Klientai moka tik vieną siuntimo mokestį (įskaitant grąžinimą); vartotojų grąžina produktus nemokėdami atsargų papildymo mokesčių.
Šios svetainės savininkas ir operatorius